Upit o statusu zahtjeva za indijsku e-vizu

Raspitajte se o svom statusu vize koristeći ID računa ili broj putovnice zajedno s datumom rođenja

 
*
ID računa aplikacije počinje s INIVO.
  • Unesite ID računa za prijavu koji ste primili poštom.
 

OR

 

Ako ne znate svoj ID računa za prijavu, pretražite pomoću broja putovnice i datuma rođenja

*
Unesite broj putovnice kako je unesen u indijskoj aplikaciji za e-Visa.
 
*
Unesite datum rođenja kako je unesen u aplikaciji za indijsku e-Visa.
 
 

Morate označiti potvrdni okvir captcha u nastavku.

Netočan captcha odgovor.